Wat te doen in geval van een onrechtmatig ontslag?

Ben je het slachtoffer van een onrechtmatig ontslag en weet je niet wat je moet doen? Als je echt van mening bent dat jouw arbeidsovereenkomst zonder echte en ernstige reden werd beëindigd, kun je deze beslissing aanvechten. Met behulp van een advocaat in Den haag kunt je een vergoeding krijgen voor onredelijk ontslag of zelfs herplaatsing in het bedrijf.

Wat is een onrechtmatig ontslag?

De wet erkent alleen ontslagen om reële en ernstige redenen. Zo niet, dan wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst beschouwd als een onrechtmatig ontslag overeenkomstig de arbeidswetgeving. Het vereiste van een reële reden geldt evenzeer voor een ontslag om economische redenen als voor een ontslag wegens onvoldoende beroepsbekwaamheid. Er zij echter op gewezen dat de arbeidswet geen definitie geeft van de werkelijke en ernstige oorzaak. De contouren van dit begrip zijn door de rechters opnieuw bepaald. Je moet echter weten wat een ongeoorloofde beëindiging onderscheidt van een ongerechtvaardigde beëindiging. Onregelmatig ontslag leidt tot niet

Hoe een onrechtmatig ontslag aanvechten?

Als je een onrechtmatig ontslag wilt aanvechten, kun je overwegen de zaak voor te leggen. Na de kennisgeving van het ontslag heb je een jaar de tijd om juridische stappen te ondernemen. Hoewel het niet verplicht is, moet je niet vergeten juridische bijstand te vragen. Zo kun je overtuigende argumenten vinden om jouw verzoek te ondersteunen. Als de redenen van de werkgever ontoelaatbaar worden geacht, kun je als werknemer in het bedrijf worden herplaatst of een vergoeding krijgen voor oneerlijk ontslag. Om te worden herplaatst, moet je echter twee jaar anciënniteit bij het bedrijf hebben. In dat geval kun je alle in het verleden verworven privileges behouden. Als je niet langer deel wilt uitmaken van het bedrijf, kun je in aanmerking komen voor een door de werkgever betaalde oneerlijke ontslagvergoeding.

Plaats als eerste een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.